προσφορές
εγγύηση

Η εταιρία μας

Εταιρία Καλογρίτσας

Επιδίωξη μας είναι η διασκευή του αυτοκινήτου σας να γίνει σύμφωνα με βασικές αρχές. Δεν μας ενδιαφέρει αν διαθέσουμε λίγες παραπάνω εργατοώρες στην τοποθέτηση των εξαρτημάτων του συστήματος, αρκεί η τοποθέτηση τους να μας εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, συγκριτικά ακόμα και με το κύκλωμα της βενζίνης, να είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτική και ταυτόχρονα η αρχιτεκτονική της τοποθέτησης του σύστημα υγραερίου να ταιριάζει με την ήδη υπάρχουσα αρχιτεκτονική του κυκλώματος της βενζίνης.